HUISREGELS

Door het kopen van een toegangsbewijs en/of het betreden van het evenemententerrein gaat de bezoeker akkoord met onderstaande huisregels. MANYA Festival behouden zich het recht om deze huisregels te herzien. Overtreding van de huisregels kan leiden tot de ontzegging van toegang tot het evenemententerrein zonder restitutie.

EIGEN RISICO/AANSPRAKELIJKHEID

Het betreden van de locatie waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de bezoeker voor eigen risico, in die zin dat MANYA FESTIVAL geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen.

LEEFTIJD

MANYA Festival is een 18+ festival. Bezoekers onder 18 jaar worden niet toegelaten.

FOTOGRAFIE/VIDEO-EN AUDIO-OPNAMES

Professionele foto-, film- en geluidsapparatuur mag niet mee het terrein op worden genomen. Onder professionele apparatuur wordt bijvoorbeeld verstaan:
fototoestellen met verwisselbare lenzen en spiegelreflexcamera’s. Videocamera’s, camcorders en andere (geluids-)opnameapparatuur zijn niet toegestaan. De beoordeling of er sprake is van professionele apparatuur is uitsluitend ter beoordeling van MANYA Festival.

Onrechtmatig verkregen opnames worden door MANYA Festival ingenomen.
Mobieltjes met foto-, en videomogelijkheden en eenvoudige digitale fototoestellen zijn wel toegestaan.

VEILIGHEID

Bij het betreden van het festival kun je als bezoeker worden gefouilleerd. We gaan uit van je medewerking hierin en bij weigering zullen we je de toegang tot het festival ontzeggen. Ben je zichtbaar onder invloed van alcohol en/of drugs, zal je niet op het terrein worden toegelaten. 

De Nederlandse Opiumwet is ook op het festivalterrein van MANYA Festival van toepassing. Handel in soft- en harddrugs is verboden, evenals het bezit van harddrugs. Tevens zijn overige geestverruimende middelen niet toegestaan op het terrein. Denk aan de veiligheid van jezelf en je medebezoeker. Crowdsurfen is niet toegestaan. Ten behoeve van de veiligheid van bezoekers en personeel vindt er op en rondom het evenemententerrein cameratoezicht plaats.

SECURITY EN PRIVACY

Je legitimatie hoor je altijd op zak te hebben, net als in de rest van Nederland. Onder een geldig legitimatiebewijs verstaan wij het rijbewijs, paspoort en identiteitskaart. Voorschriften en aanwijzingen van MANYA Festival, het ordepersoneel, de brandweer en andere bevoegden, dienen in het belang van de eigen veiligheid verplicht en direct opgevolgd te worden. We streven ernaar om MANYA Festival tot een prettige en veilige verblijfplaats te maken voor alle bezoekers. Discriminatie, (seksuele) intimidatie, vernieling, uitlokking, agressie, het veroorzaken van overlast of geweld in welke vorm dan ook wordt niet getolereerd. MANYA Festival behoudt zich het recht voor de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van het festivalterrein te verwijderen indien MANYA Festival dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement. Wij vragen om respect voor je medebezoeker en MANYA Festival, evenals de gebouwen, het festivalterrein en de accommodaties. Het is ook verboden om gebouwen en andere infrastructuur te beklimmen. Ook hiervoor geldt bij constatering dat je bandje wordt doorgeknipt en verwijdering van het festival volgt. Kleding met groepskenmerkende teksten is in principe toegestaan, mits ze niet kwetsend of dreigend overkomen. De organisatie MANYA Festival behoudt zich het recht om mensen te weigeren op grond van kleding met groepskenmerkende eigenschappen. Het betreden van het festivalterrein en het bijwonen van het programma is geheel voor eigen risico van de bezoeker. De muziek kan hard zijn dus we raden aan om altijd gehoorbescherming te dragen in de buurt van podia. MANYA Festival aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventueel opgelopen gehoorbeschadiging. Tijdens MANYA Festival kunnen foto’s of filmopnames gemaakt worden ten behoeve van reportages, website, promotiedoeleinden en dergelijke. Door het kopen van een kaartje en het betreden van het festivalterrein geeft de bezoeker toestemming aan MANYA Festival deze opnames voor deze doeleinden te gebruiken.

HET FESTIVALTERREIN

LET OP: het is niet toegestaan om grote tassen of rugzakken mee het festivalterrein op te nemen. Handtassen met een maximaal A4 formaat zijn uitgezonderd. Etenswaren, (fris)drank, bidons, doppers en vergelijkbare harde plastic flessen mogen niet mee het festivalterrein op of af. Glas is taboe op het gehele terrein. Tevens is het niet toegestaan om op of rond het festivalterrein of campingterrein goederen te verhandelen zonder schriftelijke toestemming vooraf van MANYA Festival. Zware medicijnen, grote hoeveelheden voedsel en vloeistoffen die noodzakelijk zijn i.v.m. allergie of ziekte mogen alleen met een doktersverklaring naar binnen. Open vuur is op het festivalterrein verboden. De volgende zaken zijn absoluut niet toegestaan op het festivalterrein: Messen, (vuur)wapens, spuitbussen (ook deodorant en parfum), vuurwerk, flares, lachgaspatronen, skates, steps, skateboards, laserpennen en ander licht met gebundelde straal, walkietalkies, stiften, spandoeken, kartonnen/papieren borden met opschrift, vlaggen of vlaggenstokken, (klap)stoelen, krukjes, opblaasbare objecten, fietsen, drones of andere onbemande luchtvaartuigen, paraplu’s of parasols, selfiesticks en andere, naar het oordeel van het MANYA Festival personeel, hinderlijke of gevaarlijke voorwerpen. Volgende voorwerpen mogen alleen op vertoon van een medicijnpaspoort naar binnen: Zware medicijnen, eten en vloeistoffen die noodzakelijk zijn i.v.m. allergie of ziekte mogen i.c.m. een medicijnpaspoort (kosteloos verkrijgbaar bij iedere apotheek, houd rekening met een aanvraag tijd van ca. 3 weken) mee naar binnen. Niet toegestane voorwerpen worden NIET door de organisatie in bewaring genomen maar weggegooid. Mocht je met de auto zijn, mag je deze eventueel terugbrengen naar je auto. Illegale zaken worden per direct bij de politie gemeld en aan hen overhandigd. Het is niet toegestaan om op of in de nabijheid van het festivalterrein flyers te verspreiden of posters op te hangen zonder schriftelijke toestemming van MANYA Festival. Graffiti en tags op het terrein worden door ons beschouwd als schade aan eigendommen en worden als zodanig vervolgd. Ook kan je de toegang tot het festivalterrein ontzegd worden. Regel oppas voor je (huis-)dieren want deze zijn niet toegestaan op het festivalterrein.

PARKEERTERREIN

Het parkeerterrein wordt niet bewaakt. Het parkeren is daarom op eigen risico en de organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vermissing van of schade aan het voertuig (of de inhoud daarvan). De organisatie behoudt zich het recht voor om cameratoezicht te houden. Dit toezicht vindt plaats met inachtneming van de bepalingen in de Wet bescherming persoonsgegevens. Het parkeerterrein kan slechts gebruikt worden voor (RDW-gekeurde) personenauto’s en motoren. Het stallen van bussen, vrachtwagens etc. is niet toegestaan. De organisatie behoudt zich het recht voor om bepaalde voertuigen te weigeren indien zij vermoedt dat het voertuig, gelet op de omvang en/of zwaarte, dan wel door de zaken die daarmee worden vervoerd, aan de omgeving schade kan toebrengen. Op het parkeerterrein geldt de Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. Bestuurders van voertuigen en overige personen die zich op het parkeerterrein bevinden (hierna: parkeerders) dienen de aanwijzingen van de organisatie op te volgen en zich zó te gedragen dat dit geen hinder veroorzaakt voor anderen en/of de veiligheid niet in gevaar komt. Verder dienen parkeerders zich te gedragen conform de bepalingen van de Wegenverkeerswet, de nadere regels krachtens deze wet gesteld en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. Bij niet-nakoming daarvan is de parkeerder aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Learn more